Lives in the Balance

Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar I Sverige... Från upphovsmannen till samarbetsbaserad problemlösning

Välkomna till Lives in the Balance, en icke vinstdrivande organisation i Sverige som är navet för Dr. Ross Greenes modell Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar, såsom det beskrivs i hans böcker Explosiva barn, Vilse i skolan, Raising human beings och Hitta rätt. Här presenteras de olika utbildningarna som erbjuds på svenska och de certifierade utbildare i Sverige.

Fouzi Benbouzid

Fouzi Benbouzid är utbildad rektor och har en gedigen erfarenhet av det svenska skolsystemet. Fouzi har  specialiserat sig genom åren att arbeta med elever med utmanande beteende och hög skolfrånvaro. Som en av sex CPS trainers i Sverige i samarbete Dr. Ross W Greene, handleder han förskolor, skolor och verksamheter med implementering av CPS i deras organisationer. 

tasja-bergh

Tasja Bergh

Tasja Bergh är legitimerad psykolog, CPS certifierad sedan 2016 och CPS trainer sedan 2018.  Tasja gick psykologprogrammet vid Humboldt Universitet zu Berlin och Universidad Complutense de Madrid med både klinisk psykologi och organisationspsykologi som inriktning. Arbetar huvudsakligen vid barn- och elevhälsan med fokus på skolutveckling. Omfattande erfarenhet av implementering, utbildning och handledning i CPS.

Zandra Christiansen

Zandra Christiansen är Leg. psykolog och Specialist i pedagogisk psykologi. Hon har 20 års erfarenhet av arbete inom skolan som system och motiveras av skolutveckling. Chefsstöd, elevhälsoutveckling och konsultation till personalgrupper ligger henne varmt om hjärtat. Zandra är CPS trainer och har en gedigen erfarenhet av utbildning, handledning och implementering av CPS. Zandra driver Zeropointpsychology AB.

Tuija Lehtinen

Tuija Lehtinen

Tuija Lehtinen arbetar för närvarande som skolpsykolog i Haninge. Hon arbetar också med lärarfortbildning och har tillsammans med en kollega publicerat boken “Psykologi för klassrummet”. Tuija är legitimerad psykolog och tog psykologexamen vid Uppsala universitet och en MSc i arbetslivets psykologi vid Birkbeck college, University of London. .

Caroline Weibull

Caroline Weibull är specialpedagog och har lång erfarenhet av att arbeta med elever som har kunskapsmässiga och sociala utmaningar i skolan. Hon arbetar dagligen med CPS på skolor tillsammans med pedagoger, föräldrar och elever. Det främjande och förbyggande arbetet är en stor del av hennes arbete liksom handledning till skolpersonal och föräldrar

Utbildningsförslag

crying boyOm din skola, ditt behandlingshem eller behandlingsprogram  behöver hjälp med att implementera CPS modellen, Lives in the Balance erbjuder olika utbildningsalternativ anpassade och skräddarsydda efter era behov. Vår passion är att erbjuda högkvalitativ coachning och handledning, så att ni mer effektivt kan bemöta era mest sårbara och utmanande barn. Vi är inte ute efter att tömma någons fickor. Om det bara är ett handledningstillfälle ni behöver, för att exempelvis resonera kring hur ni ska organisera er satsning, då är det det ni får. Om ni behöver hjälp med att använda ALSUP-kartläggningen och Plan B så kommer ni att få det. Om ni har använt er av modellen en period men bedömer att era medarbetare behöver tillägna sig mer kunskaper genom en fördjupning, så får ni en fördjupning. Om ni behöver hjälp med ett specifikt barn, är det vårt nöje att kunna erbjuda er det stödet också. Om ni behöver en heldags workshop för att introducera modellen för all personal så gör vi det med. Du kan läsa om våra olika utbildningsupplägg här. Och om era chefer, ledningsgrupp eller administratörer behöver konsultation med logistiska och strukturella förändringar som skulle underlätta implementeringen av  kan vi även vara behjälpliga med detta. Det är viktigt för oss att vi inte gör något innan vi fått en förståelse för vad ni behöver! Om ni önskar få kontakt med en specifik person, kontakta oss… Tillsammans funderar vi ut vad ni behöver. Utbildningarna är tillgängliga på engelska, svenska, danska, franska och tyska.

INTRODUCTORY AND ADVANCED TRAININGS

Dr. Greene och hans kollegor håller introduktionsutbildningar (introductory Training) och Advanced Traning i Sverige. Här är utbildningsschemat för 2022:

Introductory and advanced Trainings:

11-12 augusti 2022

Stockholm, Sweden
Pedagogiskt Perspektiv
Registrera dig

Ross Greene, PhD

5-veckors och (ny) 10-veckors färdighetshöjande kurser i CPS (Skill enhancement courses)

Kurserna hålls på svenska och är individanpassade för kliniker, pedagoger och andra användare som arbetar i direkt kontakt med utmanande barn och ungdomar samt deras vårdnadshavare. Kurserna är ett alternativ till den längre mer intensiva 24-veckors certifieringsutbildning (certification Training) i Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar (CPS). Under 5 eller 10 st. 60-minuters telefonkonferenser i grupp erhåller deltagarna coachning och feedback från CPS-certifierade personer i syfte att öka deras färdigheter I CPS modellen. Fokus under de första 1-2 tillfällena är att erhålla färdigheter i ALSUP-kartläggningen (ALSUP). Resterande tillfällen fokuserar på Plan B och innebär att deltagarna spelar in ljudfiler under Plan B samtalen med aktuellt barn eller eventuella vårdnadshavare/pedagoger. Syftet är att erhålla god individualiserad coachning och feedback. Anmälan är begränsad till 6 deltagare per utbildningsgrupp. Utbildningarna finns tillgängliga på engelska, svenska, danska, franska och tyska. För mer information och anmälan, kontakta oss på secourse@livesinthebalance.org

Certification Training för kliniker och pedagoger

Ledda på svenska erbjuder denna utbildning handledd praktik och feedback till individuella kliniker, pedagoger och andra användare som är intresserade av att utveckla sin skicklighet i användandet av CPS modellen. Anmälan är begränsad till 5-10 deltagare per utbildningsgrupp. Deltagarna lämnar arbetsprover av ALSUP och Plan B samtal och erhåller feedback under 24 veckor, 90 minuters telefonkonferens i grupp under handledning. Nödvändiga förutsättningar: deltagande vid någon av Dr. Greene´s Advanced Trainings (se ovan) samt tillgång till tillräckligt många barn och vårdgivare/pedagoger för att ha möjlighet att lämna in arbetsprover under utbildningsprocessen. De deltagare som genomför utbildningen och blir godkända blir berättigade att använda modellen inom den skola eller klinik de arbetar inom. Dessa utbildningarna erbjuds för tillfället året om, anmälningarna kan därmed  skickas in när som helst. Frågor? Maila Lisa Hunter-Romanelli, REACH Institute, som är sponsor för dessa utbildningar. Telefon: 212-947-7322 eller lisa@thereachinstitute.org.

troubled girl at wall
sad boy

Inom kort

Den här webbsidan kommer inom kort att expandera i syfte att erbjuda kostnadsfritt material om CPS modellen på svenska. Tills dess, vänligen besök Lives in the Balance webbsida för en bred bas av kostnadsfritt material på engelska.

For lots of free resources (in English) visit www.livesinthebalance.org.